Λογισμικά για Η/Υ

Τα λογισμικά των τηλεχειρριστηρίων είναι απαραίτητα για την διαχείριση των προγραμματιζόμενων τηελχειριστηρίων TELE τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα από το αριστερό μενού αυτής της ιστοσελίδας και να τα εγκαταστήσετε σε οποιονδήποτε H/Y. Μέσα από αυτά μπορείτε να προγραμματίσετε τα αντίστοιχα προγραμματιζόμεννα τηλεχειριστήρια TELE (απαιτείται η συσκευή IR-50 για τα χειριστήρια που προγραμματίζονται μέσω υπερύθρων και όχι USB) όπως θέλετε εσείς μέσα από μια τεράστια βάση δεδομένων εργοστασιακών τηλεχειριστηρίων που διαρκώς ενημερώνεται.