Η ιστοσελίδα www.remotecontrols.gr είναι η πρώτη πλήρη ελληνική ιστοσελίδα προγραμματιζόμενου τηλεχειριστηρίου αποκλειστικά δημιουργημένη για την ενημέρωση και την υποστήριξη τον χρηστών των προγραμματιζόμενων τηλεχειριστηρίων TELE. Μέσα από την σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για νέες δυνατότητες, να κατεβάσετε το λογισμικά για τα αντίστοιχα τηλεχειριστήρια που διαθέτετε και να διαβάσετε online ή να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης του λογισμικού